Wat?

Verbinding en compassie met anderen begint met verbinding en compassie met jezelf. Als je ontdekt wat jij zelf nodig hebt, wat je behoeften zijn, kun je bewuster kiezen voor helder uiten en empathisch luisteren. Op basis van de volgende uitgangspunten van Verbindende Communicatie heb ik 't spel ZIJN 0.0 ontwikkeld:
  • De intentie is verbinding
  • De intentie is het leven van jezelf en anderen verrijken. 
  • Gevoelens zijn signalen van wel of niet vervulde behoeften.
  • Behoeften zijn universeel
  • Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar intenties, gevoelens, behoefte en gedrag 

Hoe?
Tijdens het spelen van het spel ZIJN 0.0. ontdek jij, binnen één uur, wat voor jou belangrijk is. Ik stel je een aantal vragen vanuit je verbeelding in de vorm van 'stel je voor dat-vragen'. En jij kiest bij iedere vraag een aantal voor jou passende behoefte-antwoorden. Er is echt aandacht voor jou. Wat drijft je, wat heb jij nodig? Je (her)ontdekt wat je nodig hebt om lekker in je vel te zitten en je verder te ontwikkelen.

Resultaat:
Na het spelen van het spel heb je 7 behoeften-woorden. Deze woorden geven je de mogelijkheid om met jezelf en de ander te communiceren. Dit is een bewustwordingsproces. Dit proces kun je gebruiken om je eigen gedrag te leren sturen. Je gaat dus met veel meer zelf-inzicht de deur uit. 

Afbeelding invoegen 
En je hebt zin om zelf je volgende stappen te zetten. Want je weet er is er maar één die je kunt veranderen en dat ben je zelf.