Training: Van 'vinken naar vonken'

Voor wie?​
Deze vier inspiratiesessies zijn ontworpen voor leerkrachten die hart voor kinderen én onderwijs hebben. Die er juist sterk naar verlangen dit vuur in zichzelf en anderen aan te wakkeren tijdens hun dagelijks werk. Mensen die zich willen laten inspireren door eeuwenoude en nieuwere (onderwijs)theorieën van denkers en doeners in en buiten het onderwijs.

Wat en hoe?
We gaan aan de slag met inzichten van onder andere Parker Palmer, Luc Stevens, Theorie U, Emergent Teaching, Jan Rotmans en Gert Biesta. We gebruiken creativiteit, verbindend communiceren en jouw ongelimiteerde potentieel als ingang. We spelen ongegeneerd leentjebuur bij Oude filosofen uit Westerse en Oosterse tradities. Het vertrekpunt bij deze training zijn jouw praktijk gerelateerde vragen, inzichten en ervaringen, zodat je de opgedane kennis en vaardigheden dagelijks kunt toepassen en verdiepen.​

Waar?
Deze training kan zowel in-company als individueel gevolgd worden. De individuele bijeenkomsten vinden plaats in Soest bij mij in de praktijk en worden mede verzorgd door Jasja van den Brink.

Iets voor jou?
Meer info over data of inhoud? Neem contact op met Jasja of Carlijn.