Ik werk graag met het beeld van de gekleurde strandbal. Met dit beeld laat ik zien dat ik het belangrijk vind waar mensen samen leven of werken iedereen gezien en gehoord wordt. Als mens ervaar en bekijk je de wereld altijd vanuit je eigen 'kleur'. Tijdens een gesprek met kind, ouders en school, ligt de strandbal letterlijk op tafel en kan iedereen die bij het gesprek betrokken is aangeven hoe hij of zij de wereld ervaart en ziet. Samen in een veilige omgeving om tafel zitten en je eigen behoeften en verlangens met elkaar te durven delen schept een basis van vertrouwen. Vanuit dit vertrouwen maken we samen een eenvoudig werkbaar plan. In dit plan gaan we uit van ieders belangrijkste basisbehoeften, dit zorgt ervoor dat het in dagelijkse praktijk werkt. En dat je het afgesproken plan als kind, ouders en school graag samen wil volhouden. 

Op een conferentiedag vertelde Henk Fransen (arts) die met kankerpatiënten werkt me, dat hij onderstaand verhaal ter inspiratie gebruikt. Het raakte me. Ik deel het hier graag met jullie.

De waarheid:

Ter inspiratie een verhaal over een oude Zen-meester die met zeven leerlingen een ochtendwandeling maakte.De dauwdruppels schitterden in het vroege zonlicht. De meester bleef stilstaan bij een van de druppels en vroeg zijn leerlingen welke kleur deze had.

Rood zei de eerste,
Oranje zei de tweede,
Geel zei de derde,
Groen zei de vierde,
Blauw zei de vijfde,
Paars zei de zesde,
Violet zei de zevende.
Ze waren geschokt over de verschillen in hun waarneming en omdat ze allen zeker waren van hun gelijk ontstond er bijna ruzie. De oude meester vroeg hen enige keren van plaats te verwisselen en zo drong het tot hen door dat ieder een aspect van het licht had waargenomen en de waarheid had gesproken vanuit zijn of haar eigen perspectief. Na enige tijd liet de meester zijn leerlingen hun oorspronkelijke plek weer innemen en omdat de zon inmiddels gedraaid was, weerspiegelde de druppel een andere kleur als in het begin. De meester sprak: ‘Hoe je de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die je in het leven inneemt. Laat je medemens in vrijheid zijn weg bewandelen, zijn eigen plaats innemen en zijn deel van het licht waarnemen. Wees niet alleen tolerant, maar zelfs blij dat er verschillende standpunten zijn. Samen zie je de regenboog. We hebben elkaar nodig om de volledige waarheid te omvatten.’ 
  Afbeelding invoegen